Şenol Ural

Şenol Ural

Şenol Ural

Marmara Üniv. - İşletme

Marmara Üniv. - Muhasebe - Finans (MBA)

Çalıştığı Şirketler

Mazars - Denge Denetim

Eroğlu - Muhasebe Md. Yardımcısı

Koç Finans A.Ş. - Krediler Muhasebesi Md.

KVK - Mali İşler Md.

Şenocak - Mali İşler Md.

KARUNA - Kıdemli Danışman

Uzmanlık Konuları

Bütçe ve bütçe karşılaştırmaları

Yönetim Raporlaması

Muhasebe ve Finans süreçleri

Depo, stok yönetimi ve satın alma süreçleri

Şirket içi kontrol sistemleri

Şirket risk analizi

Eğitim Konuları

Bütçe oluşturma

İç Kontrol

Yönetim Raporlama