Bilen Deniz Sofu

Bilen Deniz Sofu

Bilen Deniz Sofu

Özyeğin Üniversitesi – Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Marmara Üniversitesi – İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi

Deneyim

Atak Yayın Dağıtım A.Ş. – İş ortağı
Deniz Office Superstore Ltd. Şti. – İş ortağı
Novartis International AG – Satış ve Pazarlama
KARUNA Yönetim Danışmanlığı – Danışman

Uzmanlık Konuları

İşletme Stratejileri
Balance Scorecard, KPI, Performans Yönetimi
Yetkinlik Modelleri, Yetkinlik Değerlendirme Sistemleri
İş Değerleme ve Ücret Sistemi Oluşturma
Organizasyonel Yapılanma
Değişim Yönetimi
Süreç Analizleri, RASCI Metodu ile Süreç Sorumluluk Analizi
Prosedürler, Şirket El Kitabı
Pazarlama ve Marka
Operasyon Yönetimi
Aile Şirketleri Yönetimi
Girişimci Pazarlama