İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları
Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları

Şirketlerin insan kaynaklarını yönetme kabiliyetleri, başarıya ulaşmalarını etkileyen önemli unsurlar arasındadır.
 

  • Çalışanlarınızın memnuniyetini ve bağlılığını araştırırız. Çıkan sonuçlara göre memnuniyet ve bağlılığı arttırıcı çözüm önerileri getiririz.
  • Şirket içinde departmanların birbirlerini değerlendirdikleri "İç Müşteri Anketi" yaparız. Sonuçları sizlerle birlikte yorumlar, öneriler getiririz.
  • Birlikte çalışan takımların birlikte daha verimli çalışmalarını sağlarız.
  • İşe alım sürecinizi tasarlarız.
  • İşe alımlarda ve atama-terfilerde kullanabileceğiniz pozisyon yetkinliklerini tanımlarız.
  • İş değerlendirme ve derecelendirme yaparak ücret aralıklarınızı karşılaştırır, yapılandırırız.
  • Ücret sisteminizi, prim ve teşvik sisteminizi ele alır; bağlılığı arttırıcı yöntemlerle yeniden yapılandırırız.
  • Çalışanların bilgi, beceri, performans ve yetkinlikleriyle doğru orantılı kariyer planlamalarını yaparız.
  • Hazırlanan kariyer planları doğrultusunda kritik pozisyonlar için yedekleme planları yaparız.İLİŞKİLİ REFERANSLAR