Eğitimler ve Koçluk / Mentörlük


Eğitimler ve Koçluk / Mentörlük
Hizmetlerimiz

Eğitimler ve Koçluk / Mentörlük

İş verimliliğini artırmak, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik politikasını desteklemek, yapılan projeleri desteklemek amacıyla aşağıdaki kategorilerde kurumsal eğitimler ve çalıştaylar düzelenleriz.

  • İLETİŞİM ve TAKIM EĞİTİMLERİ
  • YÖNETİM GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
  • İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ
  • İNOVASYON ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
  • FİNANS EĞİTİMLERİ
  • PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
  • SÜREÇ ANALİZİ EĞİTİMLERİ

Koçluk süreci yöneticinin/bireyin kişiliğini, işini ve işinde karşılaştığı zorlukları anlamayı beraberinde getiren kapsamlı bir gelişim kılavuzluğudur.

Koçluk hizmeti kişinin var olan potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak için yapılır.

Kurum içinde çalışanlar, gerek aldıkları performans geribildirimleri ile gerekse işlerindeki potansiyellerini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla koçluk ihtiyacı hissetmektedirler. Yeni bir işe başlama veya göreve atanma da koçluk ihtiyacı doğurabilmektedir.

Çalışanlar; liderlik, iletişim, karar verme, hedef ve strateji belirleme, zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar.
 
  • Yönetim ekibinize ve kritik pozisyondaki çalışanlarınıza performans koçluğu ve yeni atanmış ya da atanacak yöneticilerinize yönetim koçluğu yaparız. Onların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlarız.
  • Yönetim ekibinizi ve kritik pozisyonda çalışanlarınızı analiz eder, güçlü ve gelişmeye açık alanlarını belirler, gelecek planı yapmanızı sağlarız.
  • Başarılı bir takım için ise ortak bir amaç için uyum içinde çalışmak ve hedefe koşmak çok önemlidir. Takımdaki kişilerin birbirini dinlemesi, güveni, empati kurması ve birbirlerine açık olmaları takım koçluğu yaparız.İLİŞKİLİ REFERANSLAR


TOTAL

TOTAL

İHTİYAÇ:
Çalışanları, Şirketin Türkiye'deki Yeni İnovasyon Stratejileri doğrultusunda harekete geçirmek
Takım çalışmasını ve katılımı arttırmak