İnovasyon


İnovasyon
Hizmetlerimiz

İnovasyon

"İnovasyon" terimi, Latince innovatus kelimesinden türemiştir. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen, "inovasyon" terimi genellikle, pazarlar, hükümetler ve halk tarafından kabul edilen, daha iyi ve daha etkili ürünler, süreçler, teknolojiler veya fikirlerin yaratılması anlamına gelir. Buluş, çığır açmış olan sıra dışı / emsali olmayan bir alet, metot, bileşim veya süreçtir. Yaratıcılık, size yeni olan bir fikrin ortaya çıkmasıdır. İnovasyon, yaratıcı yeni bir fikrin gelire ve kâra dönüşmesidir.

  • İnovasyon finansal sonuçlara yansıyana kadar tamamlanmış sayılmaz.
  • Gerçek inovasyon, şartları / durumu değiştirebilir (pazar alanı, müşteriler, rekabet alanı, toplumsal algı).
  • İnovasyon, savunmada değil, hücum halinde olmanızı sağlar.
  • Metalaştırma, fiyatları aşağı çeker; İnovasyon ile farklılaşma, kâr marjı artışı getirir.
 

KARUNA bu konuda neler yapar?

İnovasyon (etki yaratan bir farklılık) bir organizasyonda her hangi bir yerde olabilir bunun ortaya çıkması için gerekli olan süreçleri, ortamı, sistematik yaklaşımı ve stratejileri oluşturur, şirket içinde inovatif düşünmeyi tetikleyici tekniklerle destekleriz.

"Müşteriyi dikkate almayan bir inovasyon anlamsızdır; bu, bir inovasyon bile değildir."
(Jeff Immelt, GE'in CEO'su)İLİŞKİLİ REFERANSLAR


TOTAL

TOTAL

İHTİYAÇ:
Çalışanları, Şirketin Türkiye'deki Yeni İnovasyon Stratejileri doğrultusunda harekete geçirmek
Takım çalışmasını ve katılımı arttırmak