ASELSAN

ASELSANİHTİYAÇ:
Seçilen kritik çalışanlar için yetkinlik değerlendirme ve potansiyel analizi yapılması

YAKLAŞIM:
Şirket yetkinlik modelinin ve yetkinliklerin oluşturulması
360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi'nin ve Sonuç Raporlarının tasarlanması
Birebir görüşmeler yoluyla 360° Yetkinlik Değerlendirme ve Kişilik Analizi geribildirimlerinin verilmesi,
Kariyer ve eğitim gelişim raporlarının hazırlanması
Yetenek havuzlarının tasarlanması ve pilot gurubun potansiyellerinin tespit edilerek havuza yerleştirilmesi

YARATILAN DEĞER:
360° Yetkinlik Değerlendirme kültürüne geçişin sağlanması
Entelektüel sermayeye yönelik performans değerlendirme ve gelişim konularında, karar vericilere destek sağlayacak verilerin üretilmesi
Organizasyonu geleceğe hazırlama