AKSA AKRİLİK

AKSA AKRİLİKİHTİYAÇ:
İşlerin ve sorumlulukların analiz edilme ihtiyacı
Dokümantasyon fazlalığı, bunların yalınlaştırılma ihtiyacı

YAKLAŞIM:
İş ve Sorumluluk analizlerinin yapılması ve olması gereken durumun belirlenmesi
Yeni yapılanma ve çalışmaların ışığında iş tanımlarının güncellenmesi
Şirket genelinde kullanılan form ve dokümanların yalınlaştırılması

YARATILAN DEĞER:
Optimum bölüm yapısı ve personel sayısının belirlenmesi
Bölümlerin katma değerinin arttırılması için yeniden yapılandırılması
Sorumluluklar ve iş tanımlarının güncellenmesi

İHTİYAÇ:
Vizyon ve stratejilerin yeniden belirlenmesi, stratejik aksiyonların netleştirilmesi

YAKLAŞIM:
Değer - Kâr Zinciri'nin değerlendirilmesi
Şirket Vizyon Modelinin netleştirilmesi
SWOT değerlendirilmesi
Strateji haritasının oluşturulması
Kurum kültürünün ve davranış kodlarının ele alınması, arzu edilen durum için aksiyonların çıkarılması

YARATILAN DEĞER:
Stratejilerin netleştirilmesi, değer yaratıcı aksiyon planlarının belirlenmesi
Şirket vizyon ve stratejilerine ortak bakışın oluşturulması
Vizyon ve stratejilerin, çalışanlarca sahiplenilmesinin sağlanması
Odaklanmanın ve uyumlanmanın sağlanması