GOODYEAR

GOODYEARİHTİYAÇ:
Operasyonel mükemmeliyeti yaygınlaştırma ihtiyacı

YAKLAŞIM:
İş yükü analizleri
Yerinde izleme
Verimlilik raporu hazırlama ve üst yönetimle paylaşma
İyileştirme aksiyonlarını belirleme

YARATILAN DEĞER:
Verimlilik analizlerinin yapılması, operasyonel mükemmeliyetin sağlanması
İş akışlarındaki problemlerin ve tıkanıklıkların belirlenmesi
İşlerin ve iş yükü paylaşımlarının daha etkin yapılması
Karma grupların bir araya getirilmesiyle, birlikte yapılması gerekenlerin daha net tanımlanması; hızlı kazanımların oluşturulması