GÜÇLÜ GRUP

GÜÇLÜ GRUPAile Anayasası, Yönetim Kurulu Rolleri ve Desteği, Organizasyon- İş Akışları ve İş Tanımlarının Oluşturulması, Kişilik Analizleri, Performans Yönetim Sistemi Kurulması, İş Değerleme ve Ücret Sistemi, Satış Prim Sistemi, Kurumsal Eğitimler