BEREKET ENERJİ

BEREKET ENERJİDURUM:
2. nesile geçiş süresinin sağlıklı yürütülebilmesi için danışmanlık talebi

YAKLAŞIM:
2. neslin farkındalığını arttırma ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar çeşitli boyutta ilişkileri yönetme ve iletişim desteği (eğitimler, katılımlı çalıştaylar)

YARATILAN DEĞER:
2. neslin geleceğe ortak bakışı ve şirket sürdürülebilirliği açısından algılarının geliştirilmesi
İletişimin iyileştirilmesi
Aile anayasasının oluşturulması
1.ve 2. nesil arasında konuşulmamış ancak konuşulması kritik olan konuların gündeme getirilip çözümlenmesi
2. neslin kariyer patikalarının oluşturulması ve gelişim alanlarının belirlenmesi