KAYALAR KİMYA

KAYALAR KİMYAİHTİYAÇ:
Uluslararası marka olmak ve marka konusunda devlet teşviği alma sürecinde destek ihtiyacı

YAKLAŞIM:
Bölümlerin ve şirketin uluslararası Marka olması için gereken süreçlerin ve iş göstergelerinin incelenmesi
Uluslararası marka olmak ve Turquality desteğinden faydalanabilmek için gerekli yol haritasının aksiyon planının hazırlanması
Aksiyon planının adım adım yürütülmesi

YARATILAN DEĞER:
Vizyon ve stratejinin netleştirilmesi, aile bireyleri arasında ortak bakışın ve odaklanmasının sağlanması,
İş planlarının yapılması
Süreç iyileştirme
Pazar odağı ve marka odağı konusunda bilinçlendirme
Turquality yolunda iyileşme adımlarının kaydedilmesi
Organizasyonel yapılanma ve doğru kadroların oluşturulması
Turquality teşviği alınması