TOTAL

TOTALİHTİYAÇ:
Çalışanları, Şirketin Türkiye'deki Yeni İnovasyon Stratejileri doğrultusunda harekete geçirmek
Takım çalışmasını ve katılımı arttırmak

YAKLAŞIM:
"Değişim ve İnovasyon Programı"nın tasarlanması ve uygulanması
Proje takımlarına mentörlük yapılması

YARATILAN DEĞER:
Çalışanların dahil edilmesi ve harekete geçirilmesi; takım bilincinin kuvvetlendirilmesi
İnovasyonun önünde kültürel ve zihinsel engellerin kaldırılması, yaratıcı düşünmenin teşvik edilmesi
Şirket içerisinde mevcut iş yapış biçimleri, süreçler ve çalışma ortamı ile ilgili "farklı düşünme" refleksinin arttırılması
Değerli projelerin üretilmesine olanak sağlayan inovasyon programının yerleştirilmesi