ORGANİK KİMYA

ORGANİK KİMYADURUM:
Büyümeyi daha iyi yönetebilmek ve geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için organizasyon, verimlilik, kişisel gelişim, koçluk alanlarında danışmanlık talebi

YAKLAŞIM:
Vizyon ve strateji toplantılarının yapılması, odaklanmayı sağlama
Karar – yetki matrisinin oluşturulması
Süreç yeniden tasarlanması
İş değerleme, ücret sistemi ve yan hakların yapılandırılması
Performans yönetimi (hedef & yetkinlik) ve prim sisteminin oluşturulması
Kişilik ve yaratıcı düşünme stili analizi, birebir geribildirimlerinin verilmesi, eğitim – gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Yedekleme, kariyer planlama ve unvan altyapısının oluşturulması
Yönetici gelişimi için koçluk yapılması
Performans Yönetimi, Takım Sinerjisi Yaratma eğitimlerinin verilmesi

YARATILAN DEĞER:
Şirketin varmak istediği vizyonun, stratejilerinin ve hedeflerinin netleştirilmesi; bu yönde odaklanma ve ortak bakışın oluşturulması
Kurumsallaşma altyapısının kurulması
Organizasyonel verimliliğin sağlanması
Çalışanların gelişimi ve takım bilincinin arttırılması