Turquality


Turquality
Hizmetlerimiz

Turquality

TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY®'nin hedefleri

  • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak.
  • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek.
  • İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak.
  • Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak.
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
  • Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

TURQUALITY® sürecinde akredite danışmanlık firması olarak sizi bu önemli bir desteğin alınması için hazırlarız. Stratejik planınızı, markanızı, organizasyonunuzu, süreçlerinizi, politika ve prosedürlerinizi gözden geçirir, Global Marka olma yolunda yapılması gerekenleri belirler ve iyileştirilmesi için destek veririz.

Ön Koşul:
Müracaat eden markanın Türkiye'de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.İLİŞKİLİ REFERANSLAR


KAYALAR KİMYA

KAYALAR KİMYA

İHTİYAÇ:
Uluslararası marka olmak ve marka konusunda devlet teşviği alma sürecinde destek ihtiyacı