Strateji ve Vizyon


Strateji ve Vizyon
Hizmetlerimiz

Strateji ve Vizyon

Vizyon işletmelerin uzun vadede ulaşmak istedikleri yüksek seviyedeki hedeftir. Vizyona ulaşmayı sağlayacak yollar ise stratejilerdir.

Stratejik hedeflerin vizyon doğrultusunda iş planlarına dönüştürülmesi sürecin en önemli noktalarındandır. 
 

  • Vizyonun, değerlerin, şirketi vizyona taşıyacak temel özelliklerin belirlenmesini şirket içinde yayılmasını, benimsenmesini sağlarız.
  • Üst yönetimle beraber yapılan geniş katılımlı bir çalışma olan "Stratejik Bakış Çalıştayı" yaparız. Bu çalıştayda, şirkete rekabet avantajı sağlayacak, uluslararası platformda başarısı kanıtlanmış strateji modellerini değerlendirir ve şirket için uygun olan stratejiyi seçeriz.
  • Şirket stratejilerini ele alır; büyüme, koruma ve gelişim yol haritasını çıkartır ve stratejik planınızı oluştururuz.
  • Vizyon yayılım çalıştaylarıyla strateji ve vizyonun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlarız.İLİŞKİLİ REFERANSLAR


AKSA AKRİLİK

AKSA AKRİLİK

İHTİYAÇ:
İşlerin ve sorumlulukların analiz edilme ihtiyacı
Dokümantasyon fazlalığı, bunların yalınlaştırılma ihtiyacı

İHTİYAÇ:
Vizyon ve stratejilerin yeniden belirlenmesi, stratejik aksiyonların netleştirilmesi